Verslo lyderis

Mindaugo Čegio įmonė

Įvertinkite įmonę:
1 2 3 4 5
Peržiūros: 8724

Kontaktinė informacija

Adresas: Vaidoto g. 42C, Šiaulių m., Šiaulių m. sav., Šiaulių raj. - Žemėlapis
Mob. Tel: 868961135
El. paštas: mailto
Fax: 841545536
Svetainė: www.geomina.lt

Mindaugo Čegio įmonė įkurta 2001 metais. Pagrindinė įmonės veikla nuo pat įkūrimo buvo ekogeologiniai tyrimai ir monitoringas. Įmonė atlieka užterštų teritorijų bei potencialių taršos židinių ekogeologinius tyrimus, gėlo ir mineralinio požeminio vandens tyrimus, paviršinio vandens tyrimus, užsiima požeminio vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų projektų rengimu bei išteklių tvirtinimu ( leidimas tirti žemės gelmes).

Įmonė yra teikusi paslaugas maždaug 250-čiai įvairia ūkine veikla užsiimančių subjektų, kuriuose buvo atlikti įvairūs tyrimai. Iš jų beveik 170-yje objektų yra nuolat vykdomas požeminio vandens monitoringas. Tai - naftos produktų saugyklos bei prekybos įmonės (energetinių objektų mazuto, šlamo ir alyvų ūkiai, skysto kuro bazės, degalinės), buitinių bei potencialiai pavojingų atliekų sąvartynai ir saugojimo aikštelės, gyvulininkystės kompleksai ir paukštynai, gėlo požeminio vandens vandenvietės, privatūs asmenys (grunto bei gruntinio vandens kokybės tyrimai).

Gręžimo darbus atliekame kompaktišku gręžimo agregatu. Grunto mechaninės sudėties tyrimus (granuliometrinė sudėtis, įskaitant molio dalelių kiekį) atliekame savo įmonės laboratorijoje, o gruntą bei vandenį cheminiams tyrimams vežame į keletą Lietuvos bei Didžiosios Britanijos laboratorijų.

Plečiant veiklą nuo 2008 metų pabaigos įmonė yra gavusi leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus. Šioje srityje įmonė taip pat atlieka aplinkos oro taršos šaltinių inventorizaciją bei monitoringą.

Įmonėje dirba 15 darbuotojų. Tarp jų trys geologai, du aplinkos apsaugos specialistai, hidrologijos specialistė, chemikė bei pagalbiniai darbuotojai.

Dirbame su tokiomis įmonėmis, kaip UAB Kauno termofikacijos elektrinė, AB Lietuvos elektrinė, UAB „Nordic Sugar Kėdainiai“, AB “Šiaulių energija”, UAB “Ekoprojektas”, AB “Akmenės cementas”, UAB “Girelės paukštynas”. ŽŪB “Nematekas”, Č.V. Karbauskio ūkis, UAB “Vičiūnai ir partneriai”, Lietuvos ir Airijos UAB “Abromika”, UAB “Apsaga”, UAB „Plungės lagūna“, Šiaulių RATC, Klaipėdos RATC, Telšių RATC, Tauragės RATC, VĮ “Marijampolės regiono keliai”, AB “Šiaulių plentas”, UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ ir t.t.

Paslaugos

Pagrindinė įmonės veikla: 
- gręžimo darbai;
- hidrogeologiniai ir ekogeologiniai tyrimai;
- aplinkos tyrimai ir monitoringas;
- hidrogeologinis, ekogeologinis ir geocheminis kartografavimas;-
- požeminio vandens paieška ir žvalgyba;
- vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų ir požeminio vandens išteklių įvertinimas;
- užterštų teritorijų ir potencialių taršos židinių ekogeologiniai tyrimai;
- mechaninis tyrimo ir eksploatacijos (išskyrus angliavandenilių) gręžinių gręžimas bei likvidavimas.
 

Oras
- ūkio subjektų taršos šaltinių išmetamų teršalų monitoringas, tyrimų ir matavimų kokybės užtikrinimas ir kontrolė;
- oro teršalų valymo įrenginių pasų rengimas ir veikimo efektyvumo nustatymas;
- valstybinių statistinių ataskaitų (Forma Nr.2-Atmosfera) pildymas;
- aplinkos taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitų rengimas;
- poveikio aplinkos orui vertinimo ataskaitų rengimas.
 
Vanduo
- užterštų teritorijų bei potencialių taršos židinių ekogeologiniai tyrimai;
- gėlo ir mineralinio požeminio vandens tyrimai;
- poveikio požeminiam vandeniui monitoringas;
- paviršinio vandens tyrimai ir monitoringas;
- požeminio vandens vandenviečių sanitarinių apsaugos zonų projektų rengimas ir išteklių įvertinimas.

Žemė
- grunto mechaninės sudėties tyrimai (granuliometrinė sudėtis, įskaitant molio dalelių kiekį);
- grunto cheminiai tyrimai.

Kita
Bendradarbiaujant su UAB "Kauno hidrogeologija" įrengiame artezinius gręžinius vandens tiekimui, montuojame geoterminio šildymo sistemas.

Nuotekų valymo įrenginiai ir jų aptarnavimas
Mes atliekame:
- Buitinių, gamybinių ir lietaus nuotekų valymo įrenginių pardavimą ir konsultaciją;
- Valymo įrenginių statyba, montavimą ir aptarnavimą;
- Lietaus nuotekų valymo įrenginių aptarnavimą, pavojingų atliekų iš įrenginių surinkimą, sorbuojančių medžiagų keitimą ir prekybą;
- Valymo įrenginių restauraciją ir remontą.

Galerija


 

Avarijų su išsiliejusiais naftos produktais likvidavimas

Naujausi atsiliepimai

Profesionaliai, greitai ir kokybiškai atliko dokumentacijos parengimą. Pridavė į duomen...
Super parduotuvė - atradimas. Puikios kainos ir puikios kokybės vyriškos bei moteriškos...
UAB JND
2 metus
Šauni įmonė, šaunūs vairuotojai, naujas transportas, paslaugūs darbuotojai. Nuomuojamė...
Internetas veikia tik lauke. Spintelese ir dviaukštėje lovoje pelėsis. Virtuvėlėje nėra...
tavovaikams,lt - puikus, operatyvus ir malonus aptarnavimas, lankstus požiūris ir geras...

Dažniausiai žiūrimos

Aukčiausių reitingų įmonės